• 21.09.2016 - 83. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponude za nabavu prigodnih poklon paketa za djecu
   3. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Klubu branitelja ZNG 118. brigade HV Gospić
   4. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Društvu sportske rekreacije Primorje
   5. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Zajednici udruga HVIDR-a PGŽ
   6. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Halilu Jaganjcu
   7. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi invalida rada Rijeka
   8. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Kick Boxing klubu “Sušak”
   9. Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije, sporta i ostalih društvenih područja u 2016. godini
   10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku 2016./2017. godinu
   11. Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
   12. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014. – 2016. godine
   13. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.-31.07.2016. godine
   14. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01.01.-31.08.2016. godine
   15. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Viškovo
   16. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za uređenje šetnice s izletištem u Ronjgima
   17. Razno
 • 12.09.2016 - 82. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine
   2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
   4. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za sanaciju divljih deponija tijekom 2016. godine
   5. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
   6. Razno
 • 24.08.2016 - 81. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. lipnja 2016. godine
   2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o nagrađivanju učenika generacije 2015/16. i odličnih učenika
   4. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B – pravne usluge - usluge pravnih savjeta, mišljenja i zastupanja i usluge pravnih savjeta i informacija
   5. Razno
 • 18.07.2016 - 80. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Viškovo
   2. Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu Općine Viškovo radi političkog djelovanja i izborne promidžbe
   3. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Mirni Međimorec
   4. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Sanjinu Božiću
   5. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Viškovo Milanu Paveliću
   6. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2016. godine
   7. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
   8. Razno
 • 12.07.2016 - 79. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 31. svibnja 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za geodetske usluge za upis nerazvrstanih cesta
   3. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta nove škole
   4. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije jaslica
   5. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije (izvedbenog projekta) ceste i platoa RZ Marišćina
   6. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za idejni projekt stalnog postava Zavičajne kuće zvončara
   7. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za preuređenje prostorija Dječjeg vrtića Viškovo
   8. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti za potrebe oborinske odvodnje
   9. Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i religije, sporta i ostalih društvenih područja u 2016. godini
   10. Prijedlog Odluke o otpisu neupotrebljive opreme
   11. Prijedlog Odluke o upućivanju zahtjeva za prikupljanje ponuda radi početka postupka sklapanja Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B za pravne usluge: davanje pravnih savjeta i mišljenja, sastavljanje isprava (ugovori, oporuke, izjave i dr.), sastavljanje tužbi, žalbi prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, zastupanje stranaka
   12. Razno
 • 17.06.2016 - 78. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini
   2. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
   3. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. godine
   4. Prijedlog Odluke o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu
   5. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu
   6. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine
   7. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
   8. Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2015. godini
   9. Prijedlog Odluke o 4. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
   10. Prijedlog Odluke o otpisu neupotrebljive opreme
   11. Prijedlog Odluke o kupnji građevinskog zemljišta
   12. Prijedlog Odluke o 8. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
   13. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu projekta nathodnika za šetnicu Marčelji - Ronjgi
   14. Razno
 • 14.06.2016 - 77.Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. do 30. travnja 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije tijekom 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu projekta raskrižja Saršoni
   4. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Dječjem vrtiću Maza
   5. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Dinu Bešiću
   6. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Rukometnom klubu Viškovo
   7. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora radi osnivanja prava služnosti radi izgradnje infrastrukturne građevine elektroenergetskog objekta
   8. Prijedlog Natječaja za imenovanje ravnatelja/tavnateljice Javne ustanove narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora
   9. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2016. godine
   10. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za izradu izvedbenog projekta prezentacijskog koncepta interpretacijskog centra Ronjgi
   11. Prijedlog Odluke o slanju poziva na nadmetanje radi početka otvorenog postupka javne nabave za uvođenje sustava javnih bicikala na javnoj površini
   12. Razno
 • 05.05.2016 - 76. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2016. godine
   2. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini
   3. Prijedlog 3. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
   4. Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja
   5. Prijedlog Odluke o otpisu neupotrebljive opreme
   6. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
   7. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2016. godine
   8. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2016. godine
   9. Izvršenje Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine
   10. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje javnih površina – staklarski radovi tijekom 2016. godine
   11. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Udruzi inicijativa za zaštitu baštine
   12. Prijedlog Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo
   13. Konačni Prijedlog izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU 8/športsko rekreacijska zona Halubjan (R-1)
   14. Konačni Prijedlog izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo
   15. Konačni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Osnovne škole Marinići i djela naselja Blažići
   16. Razno
 • 13.04.2016 - 75. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. 1. Analiza stanja sigurnosti u prometu na području Općine Viškovo za 2015. godinu
   2. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za sklapanje Ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B – pravne usluge, usluge pravnih savjeta i zastupanja i usluge pravnih savjeta i informacija
   3. Prijedlog Odluke o kupnji građevinskog zemljišta za rekonstrukciju dijela građevine komunalne infrastrukture dionice ceste Ž 5025 Mladenići – Ronjgi - Saršoni
   4. Prijedlog Odluke o financijskoj potpori Svenu Tica
   5. Prijedlog Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Viškovo
   6. Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka prikupljanja ponuda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tijekom 2016. godine
   7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo
   8. Izvješće o stanju potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine
   9. Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja culture i religije, sporta i ostalih društvenih područja u 2016. godini
   10. Razno
 • 31.03.2016 - 74. Kolegij općinske načelnice
  • Dnevni red
   1. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Općine Viškovo za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2016. godine
   2. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – elektro radovi tijekom 2016. godine
   3. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2016. godine
   4. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje vertikalne prometne signalizacije tijekom 2016. godine
   5. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje dječjih igrala i opreme tijekom 2016. godine
   6. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama – vodoinstalaterski radovi tijekom 2016. godine
   7. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – vodoinstalaterski radovi tijekom 2016. godine
   8. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo – bravarski radovi tijekom 2016. godine
   9. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za održavanje javnih površina – bravarski radovi tijekom 2016. godine
   10. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za hortikulturno uređenje novog dijela groblja Viškovo
   11. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu idejnog projekta rekonstrukcije objekta Nogometnog kluba Halubjan
   12. Prijedlog Odluke o upućivanju poziva za dostavu ponuda za izradu projekta javne površine Marinići
   13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke br: 349/15. o osnivanju Povjerenstva za financiranje udruga bez objavljivanja javnog natječaja
   14. Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Viškovo za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
   15. Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine
   16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015.god.
   17. Izvješće o stanju potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine
   18. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2015. godine
   19. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo
   20. Razno
|< < 1 2 3 4 5  ... > >| 
Kentico CMS for ASP.NET - Content Management System